Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์


บรัสเซล จัตุรัสกรองปลาซ แฟรงค์เฟิร์ต มหาวิหารโคโลญจน์ กอลมาร์ สตราบูร์ก
ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล ท่องเที่ยวเมืองซูค
พิเศษ ล่องเรือทะเลสาบทิติเซ่ และ เขตป่าดำ Black Forest

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง ดูไบ บรัสเซล จัตุรัสกรองปลาซ เมเนเก้นพิส อาเค่น
วันที่สาม โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ แฟรงก์เฟริต จัตุรัสโรเมอร์
วันที่สี่ ไฮเดลเบิร์ก ย่านเขตเมืองเก่า จัตุรัสเกลแบร์ มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก
วันที่ห้า กอลมาร์ เมืองเก่ากอลมาร์ BLACK FOREST ล่องเรือทะเลสาบทิติเซ่
วันที่หก ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เมืองซูค สนามบิน
วันที่เจ็ด ดูไบ กรุงเทพ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 40,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 79,900 ฿
เริ่มต้น 59,900 ฿
เริ่มต้น 57,900 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿