Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส


ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว
จัตุรัสแดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ
ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ดูไบ มอสโคว์
วันที่สอง ดูไบ มอสโคว์ ถนนอารบัท
วันที่สาม ซากอส สแปร์โร่ฮิลล์ มหาวิทยลัยมอสโคว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ระฆังพระเจ้าซาร์ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
วันที่ห้า จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม Shopping Mall Alexander Garden มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สนามบิน
วันที่หก กรุงเทพฯ


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 37,900 ฿




โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 59,888 ฿
เริ่มต้น 55,888 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿
เริ่มต้น 34,900 ฿