Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ALL STAR TOKYO ม่วงท่วมทุ่ง!!!


ชมความงาม ภูเขาไฟฟูจิ
ทุ่งลาเวนเดอร์ บางสะพรั่ง
ช้องปิ้งจุใจ!! กับวันอิสระฟรีเดย์ 1 วัน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

มิ.ย. - ก.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินดอนเมือง นาริตะ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สอง ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ดิวตี้ฟรี
วันที่สาม อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่สี่ ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 17,881 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,888 ฿
25,888 ฿
เริ่มต้น 43,900 ฿
เริ่มต้น 48,900 ฿