Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SEOUL HOT


ช้อปปิ้งที่ Paju Premium Outlet แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลก
วัดวาวูจองซา เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางภูเขา
ชม อาณาจักรสมุนไพร Pocheon Herb Island ที่นี่จะมีหลายโซน
ชมบรรยากาศรอบๆ ป้อมฮวาซอง ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งการท่องเที่ยว
เต็มอิ่มจุใจไปกับ เอเวอร์แลนด์ Everland สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี
ชม พระราชวังเคียงบกกุง แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล
ชม คลองชองเกชอน คลองที่เก่าแกและมีประวัติยาวนาน
หอคอยกรุงโซล อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพ
ช้อปปิ้งจุใจ เมียงดง, ฮงแด

มิ.ย. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 อินชอน Paju Premium Outlet Pocheon Herb Island ป้อมฮวาซอง
วันที่ 3 วัดวาวูจองซา Everland (รวมบัตรเครื่องเล่น) อยู่สวนสนุกทั้งวัน โซล โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟท์)
วันที่ 4 Cosmetic Shop ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง พระราชวังเคียงบกกุง + ฮันบก ดิวตี้ฟรี คลองชองเกชอน เมียงดง
วันที่ 5 พลอยอเมทิส ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ฮงแด Supermarket


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Jin Air
ราคา : เริ่มต้น 13,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 16,900 ฿