Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

พม่า ไหว้พระอิ่มบุญ


สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์
และพระธาตุอินทร์แขวน
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตะทาวน์
อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
พักโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ย่างกุ้ง
บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ
พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

มิ.ย. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียวเจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 12,991 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 8,900 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿
เริ่มต้น 7,900 ฿