Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

RUSSIA COLORFUL AUTUMN


ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
ชมความงามของ พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด
ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
ชม สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
ช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง

ก.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) เตหะราน (อิหร่าน)
วันที่ 2 เตหะราน (อิหร่าน) มอสโคว์ วิหารเซนต์ซาเวียร์ จตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ตลาดอิสมาย ลอฟกี้
วันที่ 3 ซากอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ทรินิตี้ สแปร์โร่ฮิลล์ ถนนอารบัต
วันที่ 4 พระราชวังเครมลิน โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล ห้างสรรพสินค้ากุม สถานีรถไฟใต้ดิน
วันที่ 5 เตหะราน (อิหร่าน) สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันที่ 6 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


6 วัน 3 คืน
ราคา : เริ่มต้น 29,555 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 72,900 ฿
เริ่มต้น 59,888 ฿
เริ่มต้น 55,888 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿