Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

EASTERN EUROPE เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย สโลวัค


ชมปราสาทต้นแบบของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานชไตน์
ชมเมืองที่มีความสวยงามเหมือนบ้านลูกกวาด ณ เมืองคาร์โรวี่ วารี ประเทศเช็ก
จัตุรัสเมืองเก่า สตาเรส เมสโต สถานที่นัดพบของชาวปราก
ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปราก และ มหาวิหารเซนต์วิตัส
ชมเมืองมรดกโลก เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศเช็ก
ชมความสวยงามภายใน พระราชวังเชินบรุนน์
ชมความสวยงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น
ช้อปปิ้งย่านการค้าใหญ่พื้นเมือง ของเมืองเวียนนา ถนนคาร์ทเนอร์
ช้อปปิ้ง พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท ของเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย

มิ.ย. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) โดฮา
วันที่ 2 มิวนิค ฟุสเซ่น นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน)
วันที่ 3 นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน) คาร์โรวี วารี ปราก (เช็ก)
วันที่ 4 ปราก เชสกี้ ครุมลอฟ (เช็ก)
วันที่ 5 เวียนนา (ออสเตรีย) บราติสลาวา (สโลวัค-สโลวาเกีย)
วันที่ 6 บราติสลาวา (สโลวัค-สโลวาเกีย) เวียนนา (ออสเตรีย)
วันที่ 7 โดฮา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 44,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 109,000 ฿
เริ่มต้น 40,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿
เริ่มต้น 48,900 ฿