Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

AURORA HUNTER IN RUSSIA


ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์
สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
สนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ
ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
ชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
ชม วิหารเซนต์บาซิล วิหารโดม 9 โดมประดับประดาสีสันสวยงาม
ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ
ชม พระราชวังเครมลิน อันตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง

พ.ย. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) อัลมาตี มอสโคว์
วันที่ 2 พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม
วันที่ 3 มอสโคว์ มูร์มันสค์ หมู่บ้านซามิ ขับรถสโนโมบิล ตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่ 4 อนุสาวรีย์อโลชา ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ ตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่ 5 มูรมันสก์ มอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดิน ถนนอารบัต
วันที่ 6 มอสโคว์ อัลมาตี
วันที่ 7 อัลมาตี สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Air Astana
ราคา : เริ่มต้น 52,555 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 42,900 ฿
เริ่มต้น 55,900 ฿
เริ่มต้น 37,900 ฿