Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส


ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม
ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
ชม น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain จุดกำเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่นที่โด่งดัง
ชม มหาวิหารดูโอโม Duomo ที่งดงาม, หอเอนปิซ่า สัญลักษณ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค
ชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
นั่งรถไฟพิชิตยอด เขาจุงฟราว
ถ่ายรูปที่ระลึก หอไอเฟล
นำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านในกลางกรุงปารีส
พระราชวังแวร์ซายส์ เพื่อเข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการ
อิสระเลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนมที่ ห้างแกลาลี่ลาฟาแยต เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่

มิ.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) โดฮา
วันที่ 2 โดฮา โรม วาติกัน ปิซ่า (อิตาลี)
วันที่ 3 ปิซ่า เวนิส เมสเตร (อิตาลี)
วันที่ 4 เวนิส เมสเตร้ มิลาน (อิตาลี) ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
วันที่ 5 กรินเดอร์วาล กรุน เลาเทอบรุนเน่น (สวิตเซอร์แลนด์) ดิจอง (ฝรั่งเศส)
วันที่ 6 ดิจอง ปารีส (ฝรั่งเศส) ล่องเรือบาโตมูซ
วันที่ 7 ปารีส (ฝรั่งเศส) โดฮา
วันที่ 8 โดฮา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 64,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 43,999 ฿
เริ่มต้น 37,999 ฿
เริ่มต้น 35,999 ฿
เริ่มต้น 53,999 ฿