Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

สบาย อิ่มบุญ สุขใจ..


สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์
และพระธาตุอินทร์แขวน
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ
อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

พ.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ดอนเมือง ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง สถูปพระสุพรรณกัลยา เจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม สิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
ราคา : เริ่มต้น 9,991 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 8,900 ฿
เริ่มต้น 7,900 ฿