Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย


เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนน ORCHARD RD
ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่าเบย์แซนด์โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ6ดาว
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
พิเศษ !! ลิ้มรส ข้าวมันไก่BOON TONG KEE และ SONG FA บักกุ้ดเต๋

พ.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY วัดเจ้าแม่กวนอิม ย่าน Clarke Quay มารีน่า เบย์ แซนด์
วันที่สอง Free Day อิสระเที่ยวเต็มวันหรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studios Singapore
วันที่สาม ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน ย่านลิตเติ้ลอินเดีย พระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด สนามบิน กรุงเทพฯ


3วัน 2คืน
เดินทางโดย : Jetstar Airways
ราคา : เริ่มต้น 9,991 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 15,991 ฿
เริ่มต้น 11,888 ฿
เริ่มต้น 11,991 ฿
เริ่มต้น 15,991 ฿