Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

T-DED มนต์รัก TAIWAN


เที่ยวครบ 3 อุทยาน คุ้มสุดๆๆๆ
ช้อปปิ้งเพลินแบบจัดเต็ม 3 ตลาดดัง
สัมผัสธรรมชาติสุดงาม
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
ล่องทะเลสาบ สุริยัน จันทรา ตึกไทเป 101
พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดกุ้งมังกร

ก.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
วันที่ห้า ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก
วันที่หก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว วัดหลงซาน ร้านนาฬิกา ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่เจ็ด สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 21,777 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 25,999 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 35,900 ฿