Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO SPARKLING วิ่งเล่นทุ่งลาเวนเดอร์


เที่ยวกับเรา...ไม่มีวันสิ้นสุด ถ่ายรูปคู่หอคอย สกายทรี
ชมความงามภูเขาไฟจิ ทุ่งลาเวนเดอร์บานสะพรั่ง
ช้อปปิ้งจุใจ กับวันอิสระฟรีเดย์ ห้างอิออน จัสโก้
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ
วันที่สอง อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทุ่งลาเวนเดอร์ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สี่ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ดิวตี้ฟรี โอไดบะ ช้อปปิ้งอิออน สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : 17,881 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 17,881 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 39,999 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿