Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

อียิปต์-จอร์แดน 8


เดินทางครั้งเดียว ได้เที่ยว 2 ประเทศ
พร้อมประสบการณ์ใหม่ เที่ยวครบทุกไฮไลท์
ท่องเที่ยว อียิปต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์ ค้นหาดินแดนแห่งตำนานอันลี้ลับของ ฟาโรห์ ชม มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 5,000 ปี
ฉลองความยิ่งใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตร้า และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคใหม่
ไคโร กีซ่า เดดซี เพตร้า อัมมาน เจอราช

พ.ค. - ส.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ ไคโร ปิรามิด สฟิงซ์ โรงงานน้ำหอม โรงงาน กระดาษปาปิรุส
วันที่สาม ไคโร อเล็กซานเดรีย หลุมฝังศพใต้ดิน ชมเสาปอมเปย์ สวนมอนตาซ่าร์
วันที่สี่ ไคโร พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ ตลาดข่านแอลคาลิลี่ ดินเนอร์ครุ๊ซ
วันที่ห้า ไคโร อัมมาน มาดาบา เม้าท์ เนโบ เดดซี เพตรา
วันที่หก นครเพตร้า กรุงอัมมาน
วันที่เจ็ด กรุงอัมมาน นครเจอราช ซิตี้ทัวร์ สนามบิน
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Egypt Air
ราคา : เริ่มต้น 57,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 58,900 ฿
เริ่มต้น 32,888 ฿
เริ่มต้น 34,888 ฿