Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Yalla Egypt 6วัน


ไคโร พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ
กีซ่า สถานที่ตั้ง มหาปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เมมฟิส / เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ / ซัคคาร่า
ปีรามิดขั้นบันได ต้นแบบของปิรามิดในยุคต่อมา
อเล็กซานเดรีย / เมืองสำคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา
สัมผัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

พ.ค. - ส.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง ไคโร กีซ่า มหาปิรามิด สฟิงซ์ เมมฟิส ซัคคาร่า ปิรามิดขั้นบันได
วันที่สาม อเล็กซานเดรีย ป้อมปราการซิทาเดล หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย เสาปอมเปย์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ + Dinner + ระบำหน้าทอง
วันที่สี่ ไคโร สุเหร่าโมฮัมเม็ด ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปิรุส โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
วันที่ห้า ไคโร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ช้อปปิ้งตลาดข่าน สนามบิน
วันที่หก กรุงเทพฯ


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Egypt Air
ราคา : เริ่มต้น 34,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 58,900 ฿
เริ่มต้น 52,888 ฿