Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Yalla Egypt


บินสายการบินประจำชาติ
บินภายในประเทศ
นอนเรือสำราญสุดหรูและโรงแรมระดับ 5 ดาว
ล่องเรือใบเฟลุกะ
ชมปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
วีซ่าสุดง่ายเพียงสแกนหน้าพาสปอร์ตอย่างเดียว

พ.ค. - ส.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง ไคโร เมมฟิส ซัคคคาร่า ปีระมิด สฟิงค์ กีซ่า
วันที่สาม ไคโร อาบูซิมเบล อัสวาน ล่องเรือสำราญ
วันที่สี่ อัสวาน
วันที่ห้า อัสวาน คอมออมโบ เอ็ดฟู ลุ๊กซอร์
วันที่หก ลุ๊กซอร์ ไคโร
วันที่เจ็ด ไคโร พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์-สนามบิน
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ


8 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : Egypt Air
ราคา : เริ่มต้น 52,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 58,900 ฿
เริ่มต้น 34,888 ฿