Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน


ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ วานาก้า ฟ็อกซ์กลาเซียร์ โออามารู ดันนีดิน
ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์
ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ
นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ ชมปราสาทลาร์นัคแห่งเดียวของนิวซีแลนด์
โรงงานช็อคโกแล็ต ชมนกเพนกวิ้นสีน้ำเงิน

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สิงคโปร์
วันที่สอง ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง
วันที่สาม ไคร้สท์เชิร์ช นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์เอ็กซ์เพรส โฮกิติกะ ฟรานซ์โจเซฟ ฟ๊อกซ์
วันที่สี่ ฟ็อกซ์ วานาก้า Puzzling World ควีนส์ทาวน์
วันที่ห้า ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือกลไฟโบราณ วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมโชว์ตัดขนแกะ
วันที่หก ควีนส์ทาวน์ ครอมเวลล์ ดันนีดิน
วันที่เจ็ด ดันนีดิน โรงงานช็อคโกแลต ปราสาทลาร์นัค โออามา ชมนกเพนกวิ้นน้ำเงิน
วันที่แปด โออามารู โอมาราม่า ทไวเซิล เทคาโป ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่เก้า ไคร้สท์เชิร์ช


9 วัน 7 คืน
เดินทางโดย : Singapore Airlines
ราคา : เริ่มต้น 92,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 71,900 ฿
เริ่มต้น 72,500 ฿
เริ่มต้น 93,500 ฿
เริ่มต้น 59,500 ฿