Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ


ไคร้สท์เชิร์ช เทคาโป ควีนส์ทาวน์ แอร์โรว์ทาวน์
ครอมเวลล์ โอมาราม่า ไคคูร่า โรโตรัว อ็อคแลนด์
ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า+ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า
ชมความงามของเกาะใต้และเกาะเหนือ ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช
และเมืองควีนส์ทาวน์ ชมทะเลสาบสีเทอควอยส์ ล่องเรือกลไฟโบราณ
ล่องเรือชมปลาวาฬ ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ ชมโชว์ตัดขนแกะ
และหนอนเรืองแสงของถ้ำไวโตโม่ ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สิงคโปร์
วันที่สอง ไคร้สท์เชิร์ช เทคาโป
วันที่สาม เทคาโป ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือกลไฟโบราณ
วันที่สี่ ควีนส์ทาวน์ แอร์โรว์ทาวน์ ครอมเวลล์ โอมาราม่า ทไวเซิล ฟาร์มปลาแซลมอน ไคร้สเชิร์ช
วันที่ห้า ไคร้สท์เชิร์ช ไคคูร่า ล่องเรือชมปลาวาฬ ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่หก ไคร้สท์เชิร์ช โรโตรัว สกายไลน์กอนโดล่า อะโกรโดม เรนโบว์สปริง เทปุยย่า โรโตรัว
วันที่เจ็ด โรโตรัว ไวโตโม่ ถ้ำหนอนเรืองแสง อ๊อคแลนด์ กรุงเทพฯ
วันที่แปด อ๊อคแลนด์ สิงคโปร์ กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Singapore Airlines
ราคา : เริ่มต้น 93,500 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 71,900 ฿
เริ่มต้น 72,500 ฿
เริ่มต้น 92,900 ฿
เริ่มต้น 59,500 ฿