Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ


อ็อคแลนด์ โรโตรัว มาตามาตา หมู่บ้านฮอบบิท
ชมความงามของเกาะเหนือ ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์
ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ
ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง อ๊อคแลนด์ ไวโตโม่ ถ้ำหนอนเรืองแสง โรโตรัว ชมโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
วันที่สาม โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมเมารี เรนโบว์สปริง อะโกรโดมฟาร์ม ชมสาธิตการตัดขนแกะ
วันที่สี่ โรโตรัว เตาโป มาตามาตา หมู่บ้านฮอบบิท อ๊อคแลนด์
วันที่ห้า อ๊อคแลนด์ กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 59,500 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 71,900 ฿
เริ่มต้น 72,500 ฿
เริ่มต้น 92,900 ฿
เริ่มต้น 93,500 ฿