Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เยอรมนี[เบอร์ลิน] เชก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี


สถานกำแพงเบอร์ลินที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ชมความงามของเมืองเดรสเดน (Dresden) กล่าวขานว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี
ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest)
เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
***4 เมนูพิเศษ...ไส้กรอกเยอรมัน, ขาหมูเยอรมัน, เป็ดอบโบฮีเมียน

พ.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ดูไบ
วันที่ 2 ดูไบ แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ เมืองไลป์ซิก
วันที่ 3 เมืองไลป์ซิก พอตทสดัม พระราชวังซองส์ซูซี กรุงเบอร์ลิน
วันที่ 4 กรุงเบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน เดรสเดน
วันที่ 5 เดรสเดน กรุงปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์
วันที่ 6 ปราก เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บราติสลาว่า
วันที่ 7 บราติสลาว่า Parndorf Outlet บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่ 8 บูดาเปสต์ CASTLE HILL สนามบิน
วันที่ 9 ดูไบ กรุงเทพฯ


9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 49,900 ฿



โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 109,000 ฿
เริ่มต้น 40,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿
เริ่มต้น 48,900 ฿