Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SUPER Golden Route A โตเกียว โอซาก้า


โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะฮักไก มัตสึโมโต้ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โอซาก้า
โตเกียว จังหวัดยามานาชิ โอชิโนะฮักไก เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ เมืองทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โอกากิ
นาโกย่า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา ริงกุเอ้าท์เล็ท ปราสาทโอซาก้า ห้างโดทงพลาซ่า ชินไชบาชิ
พักมัตสึโมโต้ ออนเซ็น 1 คืน โอกากิ/นาโกย่า 1 คืน โอซาก้า/คันไซ 1 คืน
บินตรงสู่โตเกียว (นาริตะ) โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) และบินกลับจากโอซาก้า (คันไซ)
เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีอิสระฟรีเดย์ Wi-Fi on bus แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ไม่อั้นBBQและชาบู

มิ.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาริตะ จังหวัดยามานาชิ โอชิโนะฮักไก มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ ออนเซ็น
วันที่ 3 มัตสึโมโต้ เมืองทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โอกากิ/นาโกย่า
วันที่ 4 โอกากิ/นาโกย่า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา ริงกุเอ้าท์เล็ท
วันที่ 5 ปราสาทโอซาก้า โดทงพลาซ่า ชินไชบาชิ ท่าอากาศยานคันไซ ท่าอากาศยานดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Scoot
ราคา : เริ่มต้น 24,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 26,888 ฿
เริ่มต้น 28,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 25,888 ฿