Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HILIGHT RUSSIA


ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus
เที่ยวไฮไลท์ของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
พิเศษ!! บินตรง สะสมไมล์ได้ 50%

ส.ค. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ ฯ มอสโคว์ (รัสเซีย) ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
วันที่สอง รถไฟความเร็วสูง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน ป้อมปีเตอร์และปอล
วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
วันที่สี่ มหาวิหารเซนต์ไอแซค รถไฟความเร็วสูง กรุงมอสโคว
วันที่ห้า พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล ถนนอารบัต CIRCUS
วันที่หก เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดิน วิหารเซนต์ซาเวียร์ สนามบินมอสโคว
วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 57,888 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 72,900 ฿
เริ่มต้น 59,888 ฿
เริ่มต้น 55,888 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿