Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Sugoi Tokyo โตเกียว ฟูจิ


โตเกียวเมืองหลวงมหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย
สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก ขึ้นฟูจิชั้น5 สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น
วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะ
อิสระฟรีเดย์1วันหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์(ราคาบัตร2,700บาท)

มิ.ย.-ก.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ ฟูจิออนเซ็น
วันที่ 3 โอชิโนะฮักไก ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5 พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ทะเลสาบคาวากูจิโกะ โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ
วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท)
วันที่ 5 วัดนาริตะ ร้านดองกี้ ห้างเอออน ท่าอากาศยานนาริตะ ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 17,988 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 17,900 ฿