Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO FUJI ซุปตาร์ ส้มจี๊ด


ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์
เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

ก.ย. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี กระเช้าคาชิ คาชิโกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ
วันที่สี่ เมืองซาวาระ สะพานจาจา พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า เมืองคามาคุระ วัดโตคุอิน ชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ อิออนมอลล์
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ สนามบิน ดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Scoot
ราคา : เริ่มต้น 23,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 26,888 ฿
เริ่มต้น 28,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 25,888 ฿