Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO FUJI ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส)


เพลิดเพลินกับทุ่งดอกไม้ หลากหลายชนิด ณ สวนฮานาโนะ มิโยโกะ
ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ และอิออน มอลล์
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

มิ.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ แช่น้ำแร่ออนเซ็น
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก โตเกียว ช้อปปิ้งชินจุกุ เมืองนาริตะ ถนนโอเมะโตะซังโดะ วัดนาริตะ
วันที่สี่ อิสระตามอัธยาศัย ณ นาริตะ สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า สนามบิน ดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 17,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 21,888 ฿
เริ่มต้น 53,900 ฿
เริ่มต้น 45,900 ฿
เริ่มต้น 46,900 ฿