Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

โปรพม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย


ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด + พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว

ธ.ค. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 11,999 ฿
เริ่มต้น 10,999 ฿
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿