Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน


ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สอง ย่างกุ้ง วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี ย่างกุ้ง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,999 ฿
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 8,900 ฿