Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

โปรจัดให้ พัก 5 ดาว บินไลอ้อนแอร์


พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโรงแรมหรู 5 ดาว
พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ขอพรเทพทันใจเทพกระซิบ

พ.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาวดี จดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน ย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ ทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 8,900 ฿
เริ่มต้น 7,900 ฿