Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ROMANCE VIETNAM


ดาลัด มุยเน่
สัมผัสเมืองดอกไม้งาม แห่งเมืองดาลัด
ตะลุยทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน่
พักหรูระดับ 5 ดาว !! ณ เมืองดาลัด

พ.ย. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วัวันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ดาลัด จังหวัดฟานเทียด มุยเน่ ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce)
วันที่สอง เมืองมุยเน่ ลำธารนางฟ้า (Fairly Stream) เมืองตากอากาศ ดาลัด น้ำตกดาทันลา (รถราง) กระเช้าตั๊กลัม วัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เป๋าได๋ CRAZY HOUSE ตลาดพื้นเมืองดาลัด
วันที่สาม เมืองดาลัด สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Vietjet Air
ราคา : เริ่มต้น 9,555 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 9,998 ฿
เริ่มต้น 8,988 ฿