Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ROMANCE VIETNAM


ดาลัด มุยเน่
สัมผัสเมืองดอกไม้งาม แห่งเมืองดาลัด
ตะลุยทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน่
พักหรูระดับ 5 ดาว !! ณ เมืองดาลัด

พ.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ดาลัด จังหวัดฟานเทียด มุยเน่ ลำธารนางฟ้า (Fairly Stream) ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce)
วันที่สอง เมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศ ดาลัด กระเช้าเตี่ยนลัม น้ำตกดาทันลา (รถราง) พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เป๋าได๋ CRAZY HOUSE ตลาดพื้นเมืองดาลัด
วันที่สาม เมืองดาลัด สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Vietjet Air
ราคา : เริ่มต้น 9,555 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,888 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 9,900 ฿