Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SWITZERLAND VIETNAM


ฮานอย ซาปา
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา
คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก
จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

ส.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ฮานอย สะพานแสงอาทิต ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สายเก่า ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สอง ฮาลอง ซาปา หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
วันที่สาม เมืองซาปา ภูเขาห่ามโหร่ง น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall) ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU ฮานอย
วันที่สี่ ฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม วัดเฉินก๊วก ทะเลสาบตะวันตก กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,999 ฿
เริ่มต้น 10,888 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿