Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

SWITZERLAND VIETNAM 3D


ฮานอย ซาปา
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา
คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

พ.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ฮานอย ซาปา
วันที่สอง เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ภูเขาห่ามโหร่ง ฮานอย ถนน 36 สายเก่า
วันที่สาม ฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว สะพานแสงอาทิตย์
ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน วิหารวรรณกรรม วัดเฉินก๊วก ทะเลสาบตะวันตก กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 9,500 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,888 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 9,900 ฿