Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

GOOD MORNING SAPA VIETNAM


ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา
นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีน
คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก
จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

ก.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ? ถนน 36 สายเก่า ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สอง ฮาลอง ลาวไก ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU ซาปา หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
วันที่สาม เมืองซาปา ยอดเขาฟานซีปัน ภูเขาห่ามโหร่ง ฮานอย
วันที่สี่ ฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม วัดเฉินก๊วก ทะเลสาบตะวันตก กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 12,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,888 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 9,900 ฿