Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Image of England


อังกฤษ-เวลส์ 7 วัน
บินตรงสู่นครลอนดอน ชมมรดกโลกสโตนเฮ้นจ์และเมืองบาธ
พบกับเมืองดังลิเวอร์พูล และแมนเชสเตอร์
เมืองน่ารักต่างๆ Bibury, Bourton-on-the-Water และ
Stratfromd-upon-Avon บ้านเกิดเช็คสเปียร์
ชิมเป็ดย่างจากร้านดังโฟร์ซีซั่น
เข้าชม Tower of London
พร้อมล่องเรือชมความงามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์
ช้อปปิ้งมหานครลอนดอน และช้อปปิ้ง Bicester Outlet Village

ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง ลอนดอน แอมส์บัวรี่ สโตนเฮ้นจ์ บาธ คาร์ดิ๊ฟ (เวลส์)
วันที่สาม คาร์ดิ๊ฟ เบอร์ตั้นออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ดอัพอนเวอน ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์
วันที่สี่ แมนเชสเตอร์ บิสเตอร์ ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ต อ๊อกซ์ฟอร์ด
วันที่ห้า อ๊อกซ์ฟอร์ด ไบบูรี่ ลอนดอน
วันที่หก ลอนดอน สนามบินฮีทโทรว์
วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ


7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 64,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 42,991 ฿
เริ่มต้น 52,999 ฿
เริ่มต้น 64,900 ฿
เริ่มต้น 74,900 ฿