Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

คุนหมิง หุบเขาสีน้ำเงิน ลี่เจียง แชงกรีล่า


พิชิต 2 ภูเขาหิมะ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน และภุเขาหิมะมังกรหยก
ชมวัดลามะ...จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต
เที่ยวเมืองโบราณแชงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน
ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง
ชมความสวยงามของหุบเขาสีน้ำเงิน ทะเลสาบสีฟ้าคราม โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นพื้นหลัง

มิ.ย. - ส.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ คุนหมิง
วันที่ 2 คุนหมิง ต้าหลี่ หมูบ้านซีโจว ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 3 ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) หุบเขาสีน้ำเงิน(รวมรถแบตเตอรี่) อุทยานน้ำหยก ร้านใบชา ลี่เจียง แชงกรีล่า เมืองโบราณแชงกรีล่า
วันที่ 4 วัดลามะซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) ต้าหลี่ ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
วันที่ 5 ต้าหลี่- คุนหมิง ร้านผ้าไหม ร้านหยก อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
วันที่ 6 ร้านบัวหิมะ วัดหยวนทง คุนหมิง- กรุงเทพฯ


6 วัน 5 คืน
ราคา : เริ่มต้น 21,991 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 18,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 16,777 ฿