Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เกาหลี Funny Springs Shock Price


สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เต็มวัน !!!!
ช้อปปิ้งสินค้าวัยรุ่นแฟชั่นวัยใสสไตล์เกาหลี ราคาไม่แพง ณ ย่านอีแดหรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
สนุกสนานกับการ ปั่น Rail Bike พร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ
น้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ น้ำพุที่เต้นรำไปประสานไปกับเสียงเพลงที่ไพเราะสะพานพันโพ
ให้ท่านได้ สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก๋ๆ

พ.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินนานาชาติอินชอน
วันที่ 2 อินชอน หมู่บ้านเทพนิยาย อินชอนไชน่าทาวน์ สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Wall เกาะนามิ ปั่น Rail Bike ซูวอน
วันที่ 3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซล ชมน้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ
วันที่ 4 ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี พระราชวังชางด๊อกคุง โซลทาวเวอร์ Cosmetic Shop Duty Free ตลาดเมียงดง ย่านมหาวิทยาลัยอีฮวา
วันที่ 5 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ ช้อปปิ้งถนนฮงอิก ซุปเปอร์มาร์เก็ต อินชอน กรุงเทพ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Korean Air
ราคา : เริ่มต้น 19,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 13,999 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿
เริ่มต้น 23,999 ฿