Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

KOREA สักครั้ง...จะไม่ลืม


ชมนิคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ AMSA DONG
สนุกสุดเหวี่ยงกับ EVERLAND
เดินตลาดปลานอร์ยางจิน
เที่ยวเมืองมหัศจรรย์ซองโด

ก.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เกาหลีใต้ รร. ซูวอน
วันที่สอง โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก สวนสนุก EVERLAND- COSMETIC OUTLET AMSA-DONG PREHISTORIC
วันที่สาม วัดโชเกซา น้ำมันสน ศูนย์สมุนไพรโสม พระราชวังชางด็อกกุ DUTY FREE ตลาดเมียงดง
วันที่สี่ ตลาดปลานอร์ยางจิน สมุนไพรออตเกนามู พลอยอะเมทิส ซองโด ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
วันที่ห้า สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 13,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 18,900 ฿
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 26,900 ฿