Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TURKEY CHILL CHILL


เที่ยวครบทุกไฮไลท์ จบในทริปเดียว
นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ถ่ายรูปบอลลูนที่คัปปาโดเกียว

พ.ค. - ส.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) อิสตันบูล
วันที่ 2 อิสตันบูล จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต Blue Mosque สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่ 3 เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ม้าไม้จำลอง เมืองเปอร์กามัม นั่งเคเบิ้ลคาร์ (รวมค่าเคเบิ้ลคาร์) วิหารเทพีอาร์เทมิส
วันที่ 4 บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟเฟซุส ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส
วันที่ 5 เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ** พิเศษ ! โชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่ 6 OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์) เมืองเกอเรเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาซิซาร์ เมืองอังการ่า
วันที่ 7 อิสตันบูล แกรนด์บาซาร์ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาเช่
วันที่ 8 กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Turkish Airlines
ราคา : เริ่มต้น 31,777 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,999 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 32,927 ฿