Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญ CENTURY SUN


ไม่เข้าร้านรัฐบาล
มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่ง
พักบนเรือสำราญ ... CENTURY SUN
ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง

ก.ค. - ส.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ฉงชิ่ง เมืองโบราณฉือชีโข่ว ขึ้นเรือสำราญ
วันที่ 2 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เจดีย์สือเป่าไจ้ งานเลี้ยงต้อนรับ
วันที่ 3 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชวีถังเสีย อูเสีย เสินหนีซวี ซีหลิงเสีย งานเลี้ยงอำลา
วันที่ 4 เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(ไม่รวมรถแบตเตอรี่) อี๋ชาง รถไฟความเร็วสูง ฉงชิ่ง
วันที่ 5 สวนเอ๋อหลิง ช้อปปิ้ง ย่าน Chaotianmen นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ำ หงหยาต้ง
วันที่ 6 ถ่ายรุปด้านนอกมหาศาลาประชาคม ถนนเจียงฟ่างเปย ฉงชิ่ง กรุงเทพฯ


6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : ไทยสมายล์
ราคา : 29,991 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 28,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿