Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกงเพียวๆ


นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน ย่านเลดี้มาร์เก็ต ซิตี้เกทเอาท์เลต

มิ.ย. - ก.ค 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ฮ่องกง The Symphony Of Light ช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต
วันที่สอง ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน วัดแชงกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ หาดรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งถนนนาธาน
วันที่สาม ร้านหยก นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา+พระใหญ่เกาะลันเตา ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลต กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 9,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 11,999 ฿
เริ่มต้น 13,999 ฿
เริ่มต้น 10,900 ฿