Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์


นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน
นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน
สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย ความสนุกที่ไม่มีวันสิ้นสุด ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง

พ.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ฮ่องกง Mongkok Ladies Market
วันที่สอง วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงมิว วัดชิหลิน รีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย A Symphony of Lights
วันที่สาม สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Royal Jodanian
ราคา : เริ่มต้น 16,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 22,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿
เริ่มต้น 13,999 ฿
เริ่มต้น 10,900 ฿