Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี!!!นองปิง


นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน
ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย
ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่
ชมโชว์ม่านน้ำตระการตาง Mangrove Groove
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง

ก.ย. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ฮ่องกง พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง city gate outlets เซินเจิ้น
วันที่สอง เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ หยก ช้อปปิ้งหล่อหวู่ โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
วันที่สาม วัดแชกงมิว เจ้าแม่อวนอิม รีพลัสเบย์ โรงงานจิวเวอรี่ ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 12,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 7,888 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿