Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ อ๊อกซฟอร์ด


เยือนประเทศอังกฤษ (England) ส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร หนึ่งในประเทศใฝ่ฝันของนักเดินทาง ที่เต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติ ความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตในแบบผู้ดีอังกฤษ
เยือนมหานครลอนดอน ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอนาฬิกา BIGBEN วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ สะพาน Tower Bridge
เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ชมมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ทเป็นสถานที่ถ่ายทำHarry Potter
ชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge)
เยือนเมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลกที่เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon)
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกที่บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ และที่ถนนถนนอ๊อกฟอร์ด ถนนสายแฟชั่นกลางกรุงลอนดอน

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานอาบูดาบี้
วันที่สอง สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ซาลส์บัวรี่ เสาหิน สโตนเฮนจ์ เมืองอ๊อกซฟอร์ด ลอนดอน
วันที่สาม ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม ตุรัสทราฟัลการ์ ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด
วันที่สี่ อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ห้า ลอนดอน สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจสนามบินฮีทโธวร์
วันที่หก ท่าอากาศยานอาบูดาบี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Etihad Airways
ราคา : เริ่มต้น 39,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 42,991 ฿
เริ่มต้น 52,999 ฿
เริ่มต้น 64,900 ฿
เริ่มต้น 74,900 ฿