Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

อังกฤษ-เวลส์ 7 วัน 4 คืน


กรุงลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ บาธส์ คาร์ดีฟ สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน
BICESTER OUTLET อ๊อกฟอร์ด ลอนดอน

มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงลอนดอน(อังกฤษ) สโตนเฮ้นจ์ บาธส์ คาร์ดิฟ
วันที่สาม คาร์ดีฟ สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน
วันที่สี่ อ๊อกฟอร์ด BICESTER OUTLET อ๊อกฟอร์ด กรุงลอนดอน
วันที่ห้า กรุงลอนดอน
วันที่หก กรุงลอนดอน สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : 39,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,333 ฿
เริ่มต้น 57,888 ฿
เริ่มต้น 59,999 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿