Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์


เวนิส เมืองแห่งสายน้ำ และ ความรัก
อินบรูคส์ มนต์เสน่ห์แห่งของชนเผ่าทริโรลและลุ่มแม่น้ำอินส์
ซาลส์บวร์ก เรื่องราวอมตะของละครบรอดเวย์
ฮัลสตัท เสน่ห์ของธรรมชาติที่ดึงดูดความเรียบง่ายที่สมบูรณ์แบบพร้อมดั้นด้นออกค้นหา
มิวนิค เมืองสวยคลาสิกแห่งแคว้นบาวาเรีย
ปราสาทนอยชวานสไตน์ สัญลักษณ์ของเมืองเทพนิยาย อัศวินหงส์ (Swan Knight)
แองเกิลเบิร์ก เชิงขุนเขาแห่งเทือกเขาแอล์ป
ลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณ แห่งปากแม่น้ำรอยซที่โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาสูง
ยอดเขาทิตลิส Titlis กระเช้าหมุนได้ 360 องศา (OPTIONNAL)
ซูริค เมืองวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์

พ.ค. - ส.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง กรุงเทพฯ ดูไบ เวนิส เกาะเวนิส เวนิส
วันที่สาม เวนิส อินบรูคส์ ซาลเบิร์ก
วันที่สี่ ซาลส์บวร์ก ฮัลสตัท มิวนิค
วันที่ห้า มิวนิค โฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ ทะเลสาบทิทิเช่
วันที่หก แองเกิลเบิร์ก ลูเซิร์น ซูริค น้ำตกไรน์ ดูไบ
วันที่เจ็ด ดูไบ กรุงเทพ ฯ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 42,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 53,999 ฿
เริ่มต้น 48,999 ฿
เริ่มต้น 95,900 ฿
เริ่มต้น 58,900 ฿