Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เยอรมัน ออสเตรีย เชก ฮังการี


ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซาลส์เบิร์ก THE SOUND OF MUSIC คาร์โลวี่วารี่
ปราสาทแห่งกรุงปราก เชสกี้คลุมลอฟ
บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง ฮีโร่สแควร์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เวียนนา พระราชวังเชิร์นบรุน SHOPPING PARNDOF OUTLET
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก

ก.ค. - ส.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ มิวนิค
วันที่สอง มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์
วันที่สาม ซาลบูร์ก ฮอลสตัท เชสกี้คลุมลอฟ
วันที่สี่ พิลเซ่น คาโรวีวารี่ ปราก
วันที่ห้า ปราก บาติสลาวา(สโลวาเกีย)
วันที่หก เวียนนา พระราชวังเชิร์นบรุน PARNDOF OUTLEET บูดาเปสต์
วันที่เจ็ด บูดาเปสต์
วันที่แปด บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ
วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ


9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 50,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 49,900 ฿
เริ่มต้น 46,900 ฿
83,900 ฿