Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HAPPY OSAKA กำแพงหิมะ & ชิราคาวาโกะ


หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านลิตเติ้ลเกียวโต ปราสาทมัตสึโมโต้
ร่วมสัมผัสเส้นทางอัลไพน์ทาเตยามะ-คุโรเบะ
ชิมเมนู YAKINIKU BUFFET สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)

เม.ย. - มิ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ โอซาก้า โอซาก้าวันที่สอง โอซาก้า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่าจิยะ ลิตเติ้ล เกียวโต ปราสาทมัตสึโมโต้
วันที่สาม เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ เมืองกุโจ ออนเซ็น
วันที่สี่ เมืองกุโจ โอซาก้า ย่านชินไซบาชิ สนามบินคันไซ
วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 25,678 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 22,888 ฿
เริ่มต้น 23,777 ฿
เริ่มต้น 27,777 ฿
เริ่มต้น 18,888 ฿