Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HAPPY TOKYO เฟี้ยวเงาะ


หมู่บ้านน้ำใส อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น กินขาปู พักฟูจิ

ส.ค. - ต.ค.61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ วัดนาริตะซัน AEON TOWN ช้อปปิ้ง นาริตะ สเตชั่น
วันที่สาม นาริตะ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด หุบเขาโอวาคุดานิ โอชิโนะ ฮัคไค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น
วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ย่านชินจุกุ โอไดบะ
วันที่ห้า อิออน สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 18,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿
เริ่มต้น 53,900 ฿
เริ่มต้น 45,900 ฿