Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HAPPY TOKYO SUPER SURPRISE


พิซิตภูเขาไฟฟูจิ ช็อปปิ้งโตเกียว ถ่ายรูปคู่หุ่นกันดั้ม

มิ.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU AMI PREMIUM OUTLET นาริตะ
วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าเมจิ ย่านฮาราจูกุ ย่านโอไดบะ ย่านชินจุกุ
วันที่ห้า วัดนาริตะซัน สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 15,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 22,888 ฿
เริ่มต้น 26,888 ฿
เริ่มต้น 28,900 ฿