Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย


เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนน ORCHARD RD
ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่าเบย์แซนด์โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ6ดาว
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
พิเศษ !! ลิ้มรส ข้าวมันไก่BOON TONG KEE และ SONG FA บักกุ้ดเต๋

เม.ย. - ก.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY วัดเจ้าแม่กวนอิม ย่าน Clarke Quay มารีน่า เบย์ แซนด์
วันที่ 2 Free Day อิสระเที่ยวเต็มวันหรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studios Singapore
วันที่ 3 ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน ย่านลิตเติ้ลอินเดีย พระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด สนามบิน กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Jetstar Airways
ราคา : เริ่มต้น 11,991 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 15,991 ฿
เริ่มต้น 11,888 ฿
เริ่มต้น 9,991 ฿
เริ่มต้น 15,991 ฿