Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

In love Kashmir Tajmahal


เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ "แคชเมียร์"
ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ
นำท่านนั่ง "เคเบิลคาร์" (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม
นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย
ชม "ทัชมาฮาล" อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ ?อักราฟอร์ด? ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

พ.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ เดลลี
วันที่ 2 เดลลี ศรีนาคา (บินภายใน) แคชเมียร์ ชมสวนชาลิมาร์ ชมสวนนิชา บากห์
วันที่ 3 ศรีนาคา กุลมาร์ค เคเบิ้ลคาร์ ศรีนาคา
วันที่ 4 ศรีนาคา โซนามาร์ค ศรีนาคา
วันที่ 5 ศรีนาคา ล่องเรือซิคาร่า เดลลี (บินภายใน) อักรา
วันที่ 6 อักรา ทัชมาฮาล อักรา ฟอร์ด เดลลี
วันที่ 7 กรุงเทพฯ


7 วัน 4 คืน
ราคา : เริ่มต้น 20,991 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 29,991 ฿
28,500 ฿
เริ่มต้น 35,991 ฿
เริ่มต้น 39,900 ฿